Michel Lansbergen

Michaël (Michel) Lansbergen is sinds 1984 ingeschreven bij de Balie te Leuven.

In zijn meer dan dertigjarige loopbaan heeft hij zich voornamelijk toegelegd op :

– Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen
– Verkeersrecht
– Bouw- en aannemingsrecht
– Contractenrecht: huur en handelshuur, aanneming, koop, arbeidsovereenkomsten,…
– Invorderingen van facturen/schulden en schadevergoedingen
– Familierecht (o.a. echtscheidingen) en jeugdrecht
– Burengeschillen
– Strafrecht

Een persoonlijke en directe aanpak past bij zijn uitgesproken persoonlijkheid.

De juridische bijstand is zeker niet alleen gericht op gerechtelijke procedures maar indien mogelijk wordt er gestreefd naar een minnelijke oplossing.

In het kader hiervan wordt de cliënt op eenvoudige wijze wegwijs gemaakt bij de verschillende stappen.

Cliënt en advocaat vormen in die optiek een team dat volgens een uitgetekend plan een bepaald doel wil bereiken.

Michel Lansbergen werkt reeds jarenlang samen met collega-medewerkers die hem bijstaan bij het noodzakelijke opzoekingswerk en de behandeling van de dossiers.

Hij is sinds 2006 ook plaatsvervangend vrederechter (eerst te Haacht, momenteel in Aarschot).

Michel LANSBERGEN en Tine de HANTSETTERS zijn in 2005 hun samenwerking gestart.

Tine De Hantsetters  >