Tine De Hantsetters

Tine De Hantsetters (°1978) studeerde rechten en criminologische wetenschappen aan de KU Leuven. Sinds 2002 is ze als advocaat verbonden aan de Leuvense Balie. In 2007 heeft ze zich met een eigen kantoor gevestigd in Haacht, met als bedoeling particulieren en lokale ondernemingen bij te staan met deskundig juridisch advies op mensenmaat.

Ze heeft zich de voorbije jaren vooral toegespitst op materies als:

– Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen
– Verkeersrecht
– Bouw- en aannemingsrecht
– Contractenrecht: huur en handelshuur, aanneming, koop, arbeidsovereenkomsten,…
– Invorderingen van facturen/schulden en schadevergoedingen
– Familierecht (o.a. echtscheidingen) en jeugdrecht
– Burengeschillen
– Strafrecht

Overtuigd van het belang van een voortdurende bijscholing volgde ze (in 2009-2010) de bijzondere opleiding jeugdrecht, en werd ze opgenomen op de lijst van geaccrediteerde jeugdadvocaten bij de Balie van Leuven.

Ze treedt ook op als bewindvoerder in de regio Haacht.

De intense samenwerking met het kantoor van Mr. Lansbergen zorgt voor een permanente uitwisseling van kennis, expertise en ervaring, die in de huidige complexe en snel veranderende juridische context onmisbaar is.

Tegelijk staat persoonlijk contact en overleg met de cliënt centraal in haar aanpak.

Michel Lansbergen >